ISO 9001 en MDR

Certificering is dé manier om zichtbaar te maken dat onze zorgorganisatie de zaken intern goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 norm.

 

ONT branchekeurmerk

Branche gecertificeerdEr is voor tandprothetische praktijken een ONT branchekeurmerk. Dat wil zeggen dat de ONT de organisatie is die het branchekeurmerk in het leven heeft geroepen. De ONT heeft zich daarbij gebaseerd op de ISO 9001 norm.

De regels waaronder het ONT branchekeurmerk wordt verleend, zijn opgesteld door de ONT en Roozeboom Certification. Laatst genoemde is een onafhankelijke certificerende instelling die het kwaliteitssysteem toetst aan de hand van de eisen van NEN-EN-ISO 9001 norm.

Onze praktijk voldoet aan deze certificering. Voor u een extra zekerheid!
 

MDR (Medical Device Regulation)

MDR wetgeving

Vanaf 26 mei 2021 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan de Europese Medical Device Regulation voldoen. Hierin gelden strenge maatregelen voor de veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. Een gebitsprothese valt ook onder deze nieuwe MDR regelgeving.

Verklaring Medical Device Regulation

Kooistra Tandprothetiek, gevestigd aan de Esdoornlaan 12 te Zuid-Scharwoude, verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van een hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

  • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten.
  • Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet volledig wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.

Onze praktijk is volledig lid van de overkoepelende brancheorganisatie, de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Wij opereren conform de Algemene voorwaarden van onze brancheorganisatie. Wilt u deze voorwaarden inzien? Download ze via de link...