Disclaimer

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht van de verstrekte informatie ligt bij onze Kooistra Tandprothetiek of bij derden die ons toestemming hebben gegeven (beeld)materiaal te publiceren. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

Privacyverklaring conform de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing (in het Engels General Data Protection Regulation of GDPR). Dit houdt in dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De voorgaande Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dus niet meer.

Kooistra Tandprothetiek heeft haar uiterste best gedaan om zich aan alle nieuwe regelgeving te conformeren. En daarin zijn we geslaagd! Een geruststellende gedachte.

De volledige versie

Hier kunt u onze volledige privacyverklaring doorlezen (open PDF).

Deze website werd ontwikkeld door Communitell webservices, een full-service ontwerpbureau. Interesse?

Bezoek Communitell webservices